TRA CỨU TÀI LIỆU
STT Số ký hiệu Tên văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Năm ban hành Tải về

Cục tin học hóa
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn