HỘI THẢO / HỘI NGHỊ
Tài liệu Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Phiên họp lần thứ 6 Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ Phiên họp lần thứ năm của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số năm 2023 Chương trình hội nghị về tôn vinh dịch vụ công và phát triển dữ liệu Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, chính quyền số tỉnh Phú Yên Hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh Hội nghị Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Tổ chức hội nghị Hướng dẫn triển khai DVCTT theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP Tài liệu Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, lãnh đạo tỉnh Nam Định Tài liệu Phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Chương trình Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của khối Công nghệ số Tài liệu Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Công bố Báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4
CHI TIẾT HỘI NGHỊ
 NỘI DUNG HỘI THẢO
Công bố Báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4
Chuyển đổi số
19/10/2021
Bộ Thông Tin và Truyền Thông, 18 Nguyễn Du, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 TÀI LIỆU HỘI THẢO
STT Nội dung Chủ trì thực hiện Tài liệu
1 Báo cáo kết quả đánh giá chuyển đổi số của cơ quan nhà nước năm 2020 Ông Nguyễn Phú Tiến Phó Cục trưởng, Cục Tin học hóa
 Tải về
2 Bài học kinh nghiệm trong xây dựng Chính phủ số cấp bộ Ông Hoàng Xuân Nam Phó Cục trưởng, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính
 Tải về
3 Bài học kinh nghiệm về thúc đẩy chuyển đổi số cấp tỉnh Ông Trần Ngọc Thạch Phó Giám đốc, Sở TTTT thành phố Đà Nẵng
 Tải về
4 Báo cáo về khai thác hiệu quả dữ liệu cho tiến trình chuyển đổi số toàn diện – Kinh nghiệm xây dựng Chiến lược và thực thi của Anh, Singapore và Bài học cho Việt Nam Ông Nguyễn Quang Đồng Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chính sách và phát triển truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam
 Tải về
5 Báo về thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 Ông Nguyễn Phú Tiến Phó Cục trưởng, Cục Tin học hóa
 Tải về

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử

Cục tin học hóa
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử