HỘI THẢO / HỘI NGHỊ
CHI TIẾT HỘI NGHỊ
 NỘI DUNG HỘI THẢO
Chương trình Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của khối Công nghệ số
Chuyển đổi số
28/01/2022
Tầng 9, Toà nhà Cục Viễn Thông và các điểm cầu
 TÀI LIỆU HỘI THẢO
STT Nội dung Chủ trì thực hiện Tài liệu
1 Chương trình triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của khối Công nghệ số. Khối Công nghệ số
 Tải về
2 Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của khối Công nghệ số.
 Tải về
3 Kỷ yếu khối Công nghệ số năm 2021 Khối Công nghệ số
 Tải về
4 Cẩm nang Kế hoạch triển khai khối Công nghệ số 2022 Khối Công nghệ số
 Tải về

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử

Cục tin học hóa
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử