CHI TIẾT HỘI NGHỊ
 NỘI DUNG HỘI THẢO
Chương trình hội nghị về tôn vinh dịch vụ công và phát triển dữ liệu
Chuyển đổi số
28/12/2022
Dự thảo chương trình hội nghị về tôn vinh dịch vụ công và phát triển dữ liệu
 TÀI LIỆU HỘI THẢO
STT Nội dung Chủ trì thực hiện Tài liệu
1 Chương trình Tôn vinh bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Cục Chuyển đổi số quốc gia & Hội Truyền thông số Việt Nam
 Tải về
2 Khai thác tài nguyên dữ liệu trong khu vực công phục vụ quản trị nhà nước - Kinh nghiệm từ khối OECD
PGS. TS Hoàng Hữu Hạnh, Học viện CN Bưu chính Viễn Thông
3 Khai thác dữ liệu và đảm bảo an toàn, an ninh dữ liệu và quyền riêng tư công dân - bài học và khuyến nghị chính sách
Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông
 Tải về
4 Kinh nghiệm sử dụng dữ liệu nhằm tăng cường hiệu quả quản trị nhà nước ở cấp độ địa phương, các khuyến nghị từ Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc
Bà Đỗ Thanh Huyền, Chuyên gia phân tích chính sách, UNDP Việt Nam
 Tải về
5 Kinh nghiệm khai thác dữ liệu phục vụ cho phát triển dịch vụ công trực tuyến ở Đà Nẵng
Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng
 Tải về
6 Xây dựng và khai thác dữ liệu du lịch: Đánh giá và khuyến nghị từ góc nhìn của doanh nghiệp
Ông Nguyễn Quyết Tâm, Giám đốc, Công ty VietISO
 Tải về
7 Thay đôỉ tư duy và cách tiếp cận để khai thác dữ liệu trong khu vực công
Ông Lê Đặng Trung, Tổng giám đốc Công ty Real-Time Analytics

Câu chuyện chuyển đổi số
https://t63.mic.gov.vn

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn

Bài toán chuyển đổi số
https://c63.mic.gov.vn

Nền tảng học trực tuyến
https://onetouch.mic.gov.vn/

Cục Chuyển đổi số quốc gia
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông