HỘI THẢO / HỘI NGHỊ
Tài liệu Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Phiên họp lần thứ 6 Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ Phiên họp lần thứ năm của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số năm 2023 Chương trình hội nghị về tôn vinh dịch vụ công và phát triển dữ liệu Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, chính quyền số tỉnh Phú Yên Hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh Hội nghị Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Tổ chức hội nghị Hướng dẫn triển khai DVCTT theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP Tài liệu Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, lãnh đạo tỉnh Nam Định Tài liệu Phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Chương trình Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của khối Công nghệ số Tài liệu Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Công bố Báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4
CHI TIẾT HỘI NGHỊ
 NỘI DUNG HỘI THẢO
Hội nghị Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2022
Chuyển đổi số
21/11/2022
Hội nghị Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2022
 TÀI LIỆU HỘI THẢO
STT Nội dung Chủ trì thực hiện Tài liệu
1 Báo cáo một số kết quả về chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
 Tải về
2 Tổng quan về chuyển đổi số, một số kết quả chủ yếu và giải pháp thúc đẩy nâng cao Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) tỉnh Sóc Trăng. Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông
 Tải về
3 Quản lý đội ngũ CBCCVC của tỉnh Sóc Trăng đáp ứng cải cách hành chính, hướng tới xây dựng Chính quyền số Trung tâm thông tin, Bộ Nội vụ
 Tải về
4 Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường; Kế hoạch, giải pháp và định hướng triển khai tại Sóc Trăng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu Tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
 Tải về

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử

Cục tin học hóa
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử