HỘI THẢO / HỘI NGHỊ
CHI TIẾT HỘI NGHỊ
 NỘI DUNG HỘI THẢO
Hội nghị Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2022
Chuyển đổi số
21/11/2022
Hội nghị Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2022
 TÀI LIỆU HỘI THẢO
STT Nội dung Chủ trì thực hiện Tài liệu
1 Báo cáo một số kết quả về chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng
 Tải về
2 Tổng quan về chuyển đổi số, một số kết quả chủ yếu và giải pháp thúc đẩy nâng cao Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) tỉnh Sóc Trăng. Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền thông
 Tải về
3 Quản lý đội ngũ CBCCVC của tỉnh Sóc Trăng đáp ứng cải cách hành chính, hướng tới xây dựng Chính quyền số Trung tâm thông tin, Bộ Nội vụ
 Tải về
4 Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường; Kế hoạch, giải pháp và định hướng triển khai tại Sóc Trăng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu Tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
 Tải về

Câu chuyện chuyển đổi số
https://t63.mic.gov.vn

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn

Bài toán chuyển đổi số
https://c63.mic.gov.vn

Nền tảng học trực tuyến
https://onetouch.mic.gov.vn/

Cục Chuyển đổi số quốc gia
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông