HỘI THẢO / HỘI NGHỊ
Tài liệu Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Phiên họp lần thứ 6 Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ Phiên họp lần thứ năm của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số năm 2023 Chương trình hội nghị về tôn vinh dịch vụ công và phát triển dữ liệu Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, chính quyền số tỉnh Phú Yên Hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh Hội nghị Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Tổ chức hội nghị Hướng dẫn triển khai DVCTT theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP Tài liệu Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, lãnh đạo tỉnh Nam Định Tài liệu Phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Chương trình Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của khối Công nghệ số Tài liệu Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Công bố Báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4
CHI TIẾT HỘI NGHỊ
 NỘI DUNG HỘI THẢO
Tài liệu Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Chuyển đổi số
24/04/2024
Phòng Hội đàm, Tầng 2, Trụ sở Chính phủ - Tài liệu Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
 TÀI LIỆU HỘI THẢO
STT Nội dung Chủ trì thực hiện Tài liệu
1 Công điện Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
 Tải về
2 Chương trình phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
 Tải về
3 Báo cáo tóm tắt: Chuyển đổi số quốc gia - Quý I năm 2024 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
 Tải về
4 SLIDE: Chuyển đổi số quốc gia - Quý I năm 2024 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
 Tải về
5 Báo cáo Chuyển đổi số quốc gia - Quý I năm 2024 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
 Tải về
6 Báo cáo tóm tắt: Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế số Việt Nam năm 2024 Bộ Thông tin và Truyền thông
 Tải về
7 Báo cáo Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế số Việt Nam năm 2024 Bộ Thông tin và Truyền thông
 Tải về
8 Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử tiêu thụ nông sản Việt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Tải về
9 Chuyển đổi số y tế gia tăng lợi ích cho người dân trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện Bộ Y tế
 Tải về
10 Phát triển dữ liệu số ngành Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo
 Tải về
11 Khai thác dữ liệu để phục vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh UBND tỉnh Bình Phước
 Tải về
12 Số hóa ngành sản xuất công nghiệp UBND tỉnh Bình Dương
 Tải về
13 Kết quả triển khai thử nghiệm hệ thống thông tin nguồn của Bộ Thông tin và Truyền thông UBND TP. Hải Phòng
 Tải về
14 Một số kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành du lịch UBND tỉnh Bình Thuận
 Tải về
15 Phát triển nông nghiệp thông minh UBND tỉnh Đồng Tháp
 Tải về
16 Đề xuất một số giải pháp thúc đẩy và phát triển Kinh tế số tại Việt Nam Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel)
 Tải về
17 Đề xuất thúc đẩy phát triển kinh tế số. Tập doàn FPT
 Tải về

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử

Cục tin học hóa
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử