HỘI THẢO / HỘI NGHỊ
Phiên họp lần thứ 6 Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ Phiên họp lần thứ năm của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số năm 2023 Chương trình hội nghị về tôn vinh dịch vụ công và phát triển dữ liệu Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, chính quyền số tỉnh Phú Yên Hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh Hội nghị Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2022 Tổ chức hội nghị Hướng dẫn triển khai DVCTT theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP Tài liệu Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, lãnh đạo tỉnh Nam Định Tài liệu Phiên họp lần thứ 2 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Chương trình Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của khối Công nghệ số Tài liệu Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Công bố Báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4
CHI TIẾT HỘI NGHỊ
 NỘI DUNG HỘI THẢO
Hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, lãnh đạo tỉnh Nam Định
Chuyển đổi số
10/06/2022
Hội nghị và phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, lãnh đạo tỉnh Nam Định
 TÀI LIỆU HỘI THẢO
STT Nội dung Chủ trì thực hiện Tài liệu
1 Tổng quan chuyển đổi số và định hướng triển khai chuyển đổi số tại tỉnh Nam Định Đ/c Nguyễn Huy Dũng
Thứ trưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông Thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
 Tải về
2 Thúc đẩy chuyển đổi số ngành Công Thương và Phát triển thương mại điện tử ở địa phương Đ/c Nguyễn Thị Minh Huyền
Phó Cục trưởng, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương
 Tải về
3 Triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Đ/c Vũ Trọng Quế
Giám đốc, Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định
 Tải về

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử

Cục tin học hóa
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử