HỘI THẢO / HỘI NGHỊ
CHI TIẾT HỘI NGHỊ
 NỘI DUNG HỘI THẢO
Hội nghị phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, lãnh đạo tỉnh Nam Định
Chuyển đổi số
10/06/2022
Hội nghị và phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, lãnh đạo tỉnh Nam Định
 TÀI LIỆU HỘI THẢO
STT Nội dung Chủ trì thực hiện Tài liệu
1 Tổng quan chuyển đổi số và định hướng triển khai chuyển đổi số tại tỉnh Nam Định Đ/c Nguyễn Huy Dũng
Thứ trưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông Thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
 Tải về
2 Thúc đẩy chuyển đổi số ngành Công Thương và Phát triển thương mại điện tử ở địa phương Đ/c Nguyễn Thị Minh Huyền
Phó Cục trưởng, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương
 Tải về
3 Triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Đ/c Vũ Trọng Quế
Giám đốc, Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định
 Tải về

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử

Cục tin học hóa
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cổng thông tin điện tử
Bộ Thông tin & Truyền thông

Cẩm nang chuyển đổi số
www.dx.mic.gov.vn

Trung tâm một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử